HD 2. del i Finansiel Rådgivning

Uddannelsen giver dig en bred viden om den finansielle sektor, hvor du vil få udvidet dine kompetencer i at planlægge, igangsætte og udføre kunderelaterede opgaver.

Som færdiguddannet kan du varetage specialiserede job- og ledelsesfunktioner inden for bank, realkredit, pension, forsikring og ejendomsadministration.

For at blive optaget på uddannelsen skal du enten have en HD 1. del, en erhvervsøkonomisk bacheloruddannelse, en relevant erhvervsakademiuddannelse, en relevant videregående voksenuddannelse eller en relevant uddannelse på niveau med ovenstående. Derudover skal du have mindst to års erhvervserfaring enten efter eller sideløbende med den adgangsgivende uddannelse.

Specifikke adgangskrav:

Der er ingen specifikke adgangskrav ud over de ovenstående krav.

Optagelse:

Optagelsesmulighederne er forskellige fra uddannelsessted til uddannelsessted. Du kan derfor læse mere på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Fremtidsmuligheder:

Med en HD-uddannelse kan du få adgang til cand.merc. uddannelserne.

 

FAKTA

Navn:

HD 2. del, finansiel rådgivning

Type:

Diplomuddannelse

Varighed:

2 år på deltid

Adgangskrav:

HD 1. del eller tilsvarende

Økonomi:

Deltagerbetaling på 60.000-65.000 kr.

KARRIEREVEJEN

9/10. Klasse
Gymnasial eksamen
eller en erhvervsuddannelse
Videregående uddannelse
Job (mindst 2 år)
Diplomuddannelse

Fremtidsmuligheder

Job

Se de mange muligheder
i finanssektoren

Bank og Realkredit

IT

Forsikring og pension

Se de mange uddannelser & jobtyper i finanssektoren

IT

Administration, Jura og HR

Forretnings- og Produktudvikling

Kommunikation, PR og Markedsføring

Finansiel rådgivning

Ledelse