Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning

Uddannelsen giver dig en bred viden om, hvordan man rådgiver kunder i en bank og i et realkreditinstitut. Du vil få kompetencer inden for økonomiske analyser og faglige vurderinger, så du kan rådgive på bedst mulige måde.

Akademiuddannelsen giver dig adgang til relevante diplomuddannelser. Som færdiguddannet har du kompetencer inden for områder såsom bankrådgivning, ejendomshandel- og administration, virksomhedsanalyse og revision.

For at blive optaget på akademiuddannelsen skal du enten have en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne, en gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse med mindst to års relevant erhvervserfaring.

Specifikke adgangskrav:

Der er ikke nogle specifikke adgangskrav ud over én af ovenstående uddannelser.

Optagelse:

Uddannelsen har en central online tilmelding på www.finanstilmelding.dk.

Fremtidsmuligheder:

Uddannelsen vil give dig kompetencer, som du kan anvende inden for bankrådgivning, ejendomshandel- og administration, virksomhedsanalyse og revision.

 

FAKTA

Navn:

Akademiuddannelse i finansiel rådgivning

Type:

Videregående voksenuddannelse

Varighed:

Op til 3 år på deltid

Adgangskrav:

Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring

Økonomi:

Deltagerbetaling på ca. 32-35.000 kr.

KARRIEREVEJEN

9./10. Klasse
HF, HHX, HTX, STX, EUX og EUD / erhvervsuddannelse
Job (minimum 2 år)
Videregående voksenuddannelse

Fremtidsmuligheder

Job

Se de mange muligheder
i finanssektoren

Bank og Realkredit

IT

Forsikring og pension

Se de mange uddannelser & jobtyper i finanssektoren

IT

Administration, Jura og HR

Forretnings- og Produktudvikling

Kommunikation, PR og Markedsføring

Finansiel rådgivning

Ledelse