Markedsføringsøkonom

Uddannelsen giver dig en bred viden inden for markedsføring. Du vil få kompetencer inden for salgssituationer, hvor du kan arbejde med internationale handelsforhold, kommunikation mellem sælger og kunde, økonomistyring samt erhvervsret.

Markedsføringsøkonomuddannelsen giver dig adgang til videreuddannelse på professionsbachelorniveau. Som færdiguddannet markedsføringsøkonom kan du arbejde i danske og internationale handels-, produktionsvirksomheder og i finanssektoren.

For at blive optaget på markedsføringsøkonomuddannelsen skal du enten have en studentereksamen (HHX, STX, HF, HTX eller EUX), detailhandel med speciale, handelsuddannelse med speciale, kontoruddannelse generelt eller med speciale.

Specifikke adgangskrav:

Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B. Disse fag skal være bestået.

Optagelse:

Du kan søge optagelse via enten kvote 1 eller kvote 2 via www.optagelse.dk.

Ved kvote 1 bliver du optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen.

Ved kvote 2 bliver du optaget på dine samlede kvalifikationer – herunder også en eventuel adgangsgivende erhvervsuddannelse.

Fremtidsmuligheder:

Med en markedsføringsøkonomuddannelse har du mulighed for at søge optagelse på en videregående uddannelse. Du vil være kvalificeret til at arbejde i både danske og internationale virksomheder i eksempelvis finanssektoren. Du har ligeledes mulighed for at arbejde som konsulent i reklamebranchen og andre brancher med markedsføringsaktiviteter.

 

FAKTA

Navn:

Markedsføringsøkonom

Type:

Erhvervsakademiuddannelse

Varighed:

2 år

Adgangskrav:

Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav

Økonomi:

SU

KARRIEREVEJEN

9./10. Klasse
Gymnasial uddannelse
eller en erhvervsuddannelse
Erhvervsakademiuddannelse

Fremtidsmuligheder

Videre uddannelse eller job

Se de mange muligheder
i finanssektoren

Bank og Realkredit

IT

Forsikring og pension

Se de mange uddannelser & jobtyper i finanssektoren

IT

Administration, Jura og HR

Forretnings- og Produktudvikling

Kommunikation, PR og Markedsføring

Finansiel rådgivning

Ledelse