Designteknolog

Uddannelsen giver dig en bred viden om designprocessen fra en idé opstår til den resulterer i et produkt eller en service ude i butikkerne. Du vil få kompetencer inden for design, teknik, indkøb og salg.

Designteknologuddannelsen giver dig adgang til videreuddannelse på professionsbachelorniveau. Som færdiguddannet designteknolog har du mange forskellige jobmuligheder.

For at blive optaget på designteknologuddannelsen skal du enten have en studentereksamen (HHX, STX, HF, HTX eller EUX), en erhvervsuddannelse såsom grafisk tekniker, mediegrafiker, detailhandel med specialer, handelsuddannelse med specialer, eventkoordinator eller teknisk designer. Yderligere kan du også have en anden relevant erhvervsuddannelse samt matematik C og engelsk C.

Specifikke adgangskrav:

De ovenfor nævnte adgangskrav skal være bestået. Desuden skal du også bestå en optagelsesprøve.

Optagelse:

Du kan søge optagelse via enten kvote 1 eller kvote 2 via www.optagelse.dk.

Ved kvote 1 bliver du optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen.

Ved kvote 2 bliver du optaget på baggrund af dine samlede kvalifikationer – herunder også en eventuel adgangsgivende erhvervsuddannelse.

Fremtidsmuligheder:

Med en designteknologuddannelse har du mulighed for at søge optagelse på en videregående uddannelse. Du kan tage følgende overbygningsuddannelser: Professionsbachelor i design og business samt professionsbachelor i e-konceptudvikling.

Du vil være kvalificeret til at arbejde som designteknolog i forskellige virksomheder, eksempelvis grafiske virksomheder, it-virksomheder og finansvirksomheder.

 

FAKTA

Navn:

Designteknolog AK

Type:

Erhvervsakademiuddannelse

Varighed:

2 år

Adgangskrav:

Gymnasial eksamen eller relevant erhvervsuddannelse med specifikke adgangskrav + optagelsesprøve

Økonomi:

SU

KARRIEREVEJEN

9./10. Klasse
Gymnasial uddannelse
eller en erhvervsuddannelse
Erhvervsakademiuddannelse

Fremtidsmuligheder

Videre uddannelse eller job

Se de mange muligheder
i finanssektoren

Bank og Realkredit

IT

Forsikring og pension

Se de mange uddannelser & jobtyper i finanssektoren

IT

Administration, Jura og HR

Forretnings- og Produktudvikling

Kommunikation, PR og Markedsføring

Finansiel rådgivning

Ledelse