Datalogi

Med datalogiuddannelsen får du bred viden om udvikling af it-løsninger, og du lærer at analysere og løse komplekse problemer i forbindelse med it. Du vil få kompetencer i at udarbejde it-systemer, som er effektive og brugervenlige.

Bacheloruddannelsen giver adgang til en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet kandidat i datalogi kan du varetage jobbet som programmør, systemudvikler eller projektleder i private virksomheder, eksempelvis i finanssektoren, eller som underviser, forsker eller rådgiver i det offentlige.

For at blive optaget på bacheloruddannelsen datalogi, skal du have enten en studentereksamen (STX), en højere handelseksamen (HF), en højere teknisk eksamen (HTX), en højere handelseksamen (HHX), en EUX eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen.

Specifikke adgangskrav:

Faget dansk A, engelsk B og matematik A skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de manglende fag eller niveauer som faglig supplering.

Optagelse:

Ved kvote 1 bliver du optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen.

Ved kvote 2 bliver du vurderet ud fra universitets kvote 2-kriterier.

Optagelse på Roskilde Universitet:

For at blive bachelor i datalogi på Roskilde Universitet skal du søge ind på enten den humanistiske bacheloruddannelse, den naturvidenskabelige bacheloruddannelse, den samfundsvidenskabslige bacheloruddannelse eller den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse.

Fremtidsmuligheder:

Med en bacheloruddannelse i datalogi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i datalogi, bioinformatik og teknisk it.

Uddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder inden for private it-virksomheder, eksempelvis i finanssektoren, eller med it-funktioner i det offentlige. Du kan eksempelvis få job som programmør, systemudvikler eller projektleder.

 

FAKTA

Navn:

Datalogi

Type:

Bacheloruddannelse

Varighed:

3 år

Adgangskrav:

Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav

Økonomi:

SU

KARRIEREVEJEN

9./10. klasse
STX, HF, HTX, HHX, EUX og EUD
Bacheloruddannelse
Job/Kandidat
Se de mange muligheder
i finanssektoren

Bank og Realkredit

IT

Forsikring og pension

Se de mange uddannelser & jobtyper i finanssektoren

IT

Administration, Jura og HR

Forretnings- og Produktudvikling

Kommunikation, PR og Markedsføring

Finansiel rådgivning

Ledelse