Financial Controller

Uddannelsen giver dig en bred viden om økonomistyring, regnskab samt juridiske og samfundsmæssige forhold. Du får kompetencer inden for revision og controlling og lærer at bruge erhvervsøkonomiske modeller og styringsredskaber til den daglige økonomistyring i en virksomhed.

Uddannelsen giver dig adgang til professionsbacheloren i innovation og entrepreneurship, som er en 1½-årig overbygningsuddannelse. Som færdiguddannet kan du arbejde med opgaver inden for virksomhedsøkonomi og drifts- og skatteregnskaber.

Specifikke adgangskrav:

Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B. Disse fag skal være bestået.

Optagelse:

Du kan søge optagelse via enten kvote 1 eller kvote 2 via www.optagelse.dk.

Ved kvote 1 bliver du optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen.

Ved kvote 2 bliver du optaget på baggrund af dine samlede kvalifikationer – herunder også en eventuel adgangsgivende erhvervsuddannelse.

Fremtidsmuligheder:

Som Financial Controller kan du læse videre på bl.a. professionsbacheloruddannelsen i innovation og entrepreneurship, hvilket er en overbygningsuddannelse på 1½ år.

Uddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder inden for både det private erhvervsliv, men også i offentlige virksomheder. Du kan eksempelvis arbejde i finanssektoren eller revisionsvirksomheder.

FAKTA

Navn:

Financial Controller AK

Type:

Erhvervsakademiuddannelse

Varighed:

2 år

Adgangskrav:

Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav

Økonomi:

SU

KARRIEREVEJEN

9./10. Klasse
Gymnasial uddannelse
eller en erhvervsuddannelse
Erhvervsakademiuddannelse

Fremtidsmuligheder

Mere uddannelse / job

Se de mange muligheder
i finanssektoren

Bank og Realkredit

IT

Forsikring og pension

Se de mange uddannelser & jobtyper i finanssektoren

IT

Administration, Jura og HR

Forretnings- og Produktudvikling

Kommunikation, PR og Markedsføring

Finansiel rådgivning

Ledelse