Erhvervsøkonomi, HA

Uddannelsen giver dig en bred viden om erhvervsøkonomi og flere muligheder for specialisering. Du får kompetencer til at løse opgaver inden for områderne: Organisation, afsætning, regnskab, økonomistyring og finansiering.

Bacheloruddannelsen giver dig adgang til en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet kandidat i erhvervsøkonomi eller revision kan du varetage ledelses- og specialistopgaver for både private og offentlige virksomheder og organisationer.

For at blive optaget på bacheloruddannelsen erhvervsøkonomi, HA, skal du enten have en studentereksamen (STX), en højere forberedelseseksamen (HF), en højere teknisk eksamen (HTX), en højere handelseksamen (HHX), en EUX eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen.

Specifikke adgangskrav:

Dansk A, engelsk B, matematik B samt enten historie B, idéhistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B. Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de manglende fag eller niveauer som faglig supplering.

Optagelse:

Du kan søge optagelse via enten kvote 1 eller kvote 2 via www.optagelse.dk.

Ved kvote 1 bliver du optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen.

Ved kvote 2 bliver du optaget på baggrund af dine samlede kvalifikationer – herunder også en eventuel adgangsgivende erhvervsuddannelse.

Fremtidsmuligheder:

Med en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA, kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse cand.merc og på revisorkandidatuddannelsen cand.merc.aud.

Bacheloruddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder inden for administration, især i det private erhvervsliv. Du kan eksempelvis få job inden for regnskab og økonomistyring, finansiering og marketing.

FAKTA

Navn:

Erhvervsøkonomi og erhvervsjura

Type:

Bacheloruddannelse

Varighed:

3 år

Adgangskrav:

Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav

Økonomi:

SU

KARRIEREVEJEN

9./10. klasse
HF, HHX, HTX, STX, EUX og EUD
Bacheloruddannelse

Fremtidsmuligheder

Kandidatuddannelse eller job

Se de mange muligheder
i finanssektoren

Bank og Realkredit

IT

Forsikring og pension

Se de mange uddannelser & jobtyper i finanssektoren

IT

Administration, Jura og HR

Forretnings- og Produktudvikling

Kommunikation, PR og Markedsføring

Finansiel rådgivning

Ledelse