Ledelse i finanssektoren

I finanssektoren er der rig mulighed for en lederstilling for dem, der kan og vil. I 2016 var der i alt 8.300 ansatte i lederstillinger i sektoren, hvoraf 30 procent var kvinder og 70 procent mænd.

Andelen af kvindelige ledere har været stigende i finanssektoren de seneste år. Specielt på det overordnede ledelsesniveau er andelen vokset.

I 2006 udgjorde kvinder 16 procent af de overordnede ledere i finanssektoren.

I 2016 var den andel vokset til 25 procent.

I 2006 var andelen af kvindelige ledere på alle ledelsesniveauer i finanssektoren 26 procent. I 2016 er andelen 30 procent.

I 2016 fordelte antallet af medarbejdere pr. leder i finanssektoren sig således:

  • Pengeinstitutter: 5,3 medarbejdere pr. leder
  • Pensions- og forsikringsselskaber: 9,2 medarbejdere pr. leder
  • Realkreditinstitutter: 8,5 medarbejdere pr. leder
  • It-virksomheder: 10 medarbejdere pr. leder

 

De fleste ledere i finanssektoren befinder sig i aldersgruppen 35-60 år. Det gælder for både kvinder og mænd.

FAKTA

Stillings
betegnelser:

Teamleder,

Projektleder,

Konsulent,

Leder,

Afdelingsleder,

Chef,

Kundeservicechef,

Centerchef,

Skadechef,

Salgschef

KARRIEREVEJEN

9./10. klasse
STX, HF, HHX eller HTX
Finanselev, finansbachelor, HA
Videregående økonomisk kandidat
Leder

Hør kvindelige ledere fortælle om mulighederne for en lederkarriere i finanssektoren

Se video
Se video
Se de mange muligheder
i finanssektoren

Bank og Realkredit

IT

Forsikring og pension

Se de mange uddannelser & jobtyper i finanssektoren

IT

Administration, Jura og HR

Forretnings- og Produktudvikling

Kommunikation, PR og Markedsføring

Finansiel rådgivning

Ledelse