Taksator

Der findes tre former for taksatorer: 1) bygningstaksator 2) løsøre/sikringstaksator og 3) autotaksator.

Som bygningstaksator skal du foretage risikovurdering af bygninger, og som løsøre/sikringstaksator skal du se på, om sikringen af kunders hjem og ejendele er dækkende. Du skal også komme med forslag til eller stille krav om en bedre sikring, når det er nødvendigt.

Som autotaksator er din primære opgave at opgøre alle former for skader på alle typer af køretøjer, det vil sige biler, cykler, traktorer, arbejdsmaskiner, campingvogne med mere. Kort sagt opgør du skader på alt, som kan køre.

Som taksator er det din opgave at fastlægge årsagen til skaden, omfanget af skaden og en erstatningsopgørelse. Du skal hjælpe kunden igennem arbejdet med at få skaden udbedret, og du vil få ansvaret for at kommunikere med de involverede håndværkere og myndigheder, og dermed få løst de enkelte skadesager på bedst tænkelig måde. Arbejdet udføres i samarbejde med kundeservice- og skadeafdelinger.

Arbejdet som taksator er meget selvstændigt. Det er vigtigt, at du evner at kombinere stærke forhandlingsevner med en klar og forståelig kommunikation.

FAKTA

Arbejdssteder:

Forsikringsselskaber

Stillings
betegnelser:

Bygningstaksator,

Løsøre/sikringstaksator,

Autotaksator

KARRIEREVEJEN

9./10. klasse
STX, HF, HHX eller HTX
Finanselev, finansbachelor
Videregående teknisk uddannelse, fx KEA
Taksator
Se de mange muligheder
i finanssektoren

Bank og Realkredit

IT

Forsikring og pension

Se de mange uddannelser & jobtyper i finanssektoren

IT

Administration, Jura og HR

Forretnings- og Produktudvikling

Kommunikation, PR og Markedsføring

Finansiel rådgivning

Ledelse